Informacje prawne

Przygotowanie pliku związanego z postępowaniem sądowym wymaga znacznych wydatków Bardzo często, w bardzo krótkim terminie, plik musi być przygotowany i dokładnie przeanalizowany przez personel prawny przed wysłaniem go do adwokata strony przeciwnej. W miarę jak wzrasta ilość spraw sądowych, wzrastać będzie potrzeba zastosowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe takich rozwiązań jak OnBase, które po zainstalowaniu w skali całej firmy zmniejszają zakres zaangażowania pracowników. Po otrzymaniu prośby o plik w związku z postępowaniem sądowym, można go z łatwością skopiować na dysk CD lub DVD, aby uniknąć bardziej kosztownej i czasochłonnej ręcznej reprodukcji pliku.

Okres przechowywania i zniszczenia zarówno dokumentów polis, jak i roszczeń, może być krytycznie ważny, a nawet potencjalnie wiązać się ze szkodliwymi skutkami dla firmy ubezpieczeniowej. Często ryzyko odpowiedzialności sądowej jest nawet większe, jeśli informacje są zachowane dłużej niż prawnie wymagany okres przechowywania. Jeśli dokumenty nie zostaną odpowiednio zniszczone, zgodnie z zasadami firmy dotyczącymi okresu ich przechowywania,sąd może zażądać udostępnienia dokumentu w procesie sądowym

System OnBase oferuje możliwość zarządzania okresem przechowywania dokumentów w systemie w celu zachowania zgodności z polityką firmy. Ścieżka audytu Onbase również wykazuje, że zasady firmy dotyczące okresu przechowywania dokumentów są wprowadzone i potwierdza, że standardowe procedury operacyjne są przestrzegane zgodnie z tymi zasadami.

Można znacznie obniżyć koszty przez wyeliminowanie płatności grzywien i wysokich kosztów wyroków sądowych spowodowanych brakiem obowiązujących zasad dotyczących okresu przechowywania dokumentów. Możliwość rekreacji wersji runtime systemu OnBase i skopiowania pliku roszczenia lub polisy na dysku CD lub DVD może również pomóc w uniknięciu znacznych kosztów i zaoszczędzeniu czasu wymaganego na zarządzanie plikami postępowania sądowego.