Zwiększenie zyskowności przez integrację OnBase z systemem administracji polis DuckCreek

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku towarzystwa ubezpieczeniowe muszą koncentrować się na krokach niezbędnych do zwiększenia ich konkurencyjności. Muszą znaleźć szybsze sposoby wprowadzania produktów na rynek, poprawiając równocześnie efektywność operacyjną i obniżając koszty. Rozwiązania najlepsze w swojej klasie są dla towarzystw ubezpieczeniowych kluczem do sukcesu. Jest to powodem dla którego towarzystwa decydują się na integrację OnBase z DuckCreek Policy Administration.

Łatwość dostępu do dokumentacji polis bezpośrednio z dobrze znanego i łatwego interfejsu „systemu rejestrowanych dokumentów" firmy, umożliwia pracownikom wystawiającym polisy i personelowi uzupełniającemu efektywne i wydajne procesy polis, zwiększając szybkość wystawiania nowych i przedłużania dotychczasowych. Klienci oceniają interakcję użytkownika jako przyjemną, a równocześnie system OnBase postrzegany jest jako przedłużenie łatwego do nawigacji interfejsu DuckCreek.

Dzięki zapewnieniu zintegrowanego rozwiązania, typowy użytkownik końcowy nie wymaga szkolenia w systemie OnBase. Ponadto, odpowiedni kontekstowo i natychmiastowy dostęp do zeskanowanych dokumentów z interfejsu DuckCreek redukuje możliwość błędów w wystawianiu polis w rezultacie nieprawidłowego wyszukiwania dokumentów.