Automatyzacja przetwarzania formularzy ubezpieczeń majątkowych i osobowych ACORD

Przyjmowanie i klasyfikacja nowych wniosków biznesowych na formularzach ACORD może być uciążliwym i czasochłonnym procesem, o ile nie dysponuje się rozwiązaniem do zarządzania wnioskami ACORD. Rozwiązanie to skanuje i importuje dane formularzy ACORD i posługując się serwerem integracji systemów biznesowych OnBase (Enterprise Integration Server) wymienia informacje z innymi aplikacjami. Dzięki temu, ręczny proces charakteryzujący się intensywną pracą i wysokim prawdopodobieństwem błędów zostaje przekształcony w całkowicie zautomatyzowaną, kontrolowaną i dokładną procedurę.

Rozwiązanie OnBase do przetwarzania wniosków na formularzach ACORD (ACORD Application Processing Solution) zarządza otrzymanymi wnioskami wpływającymi z kanałów dystrybucji i odpowiednio do typu formularza, automatycznie dzieli dokumenty na określone części, co umożliwia przetwarzanie nawet obszernych polis. Stosując odpowiednie informacje do klasyfikacji każdego wniosku, rozwiązanie to automatycznie przekazuje go do odpowiedniego ubezpieczyciela poprzez system zarządzania przepływem pracy OnBase.