Rozwój produktów

Towarzystwa ubezpieczeniowe koncentrują się na rozwinięciu szybszych i sprawniejszych metod dostarczania nowych produktów i usług zarówno na nowe jak i już obsługiwane rynki. Jakkolwiek rozwój produktów jest zazwyczaj pomijany w nabywanych technologiach, aby uzyskać sukces tych procesów, polegających na transakcjach, zatwierdzeniach i informacjach, niezbędne są narzędzia zarządzania pracą, które je przyspieszą.

Rozwiązanie OnBase do zarządzania ubezpieczeniami zapewnia rozwój produktów z możliwością efektywnego zarządzania procesem pracy związanej z opracowywaniem nowych produktów i strategią realizacji. System OnBase zarządza procesami pracy i wymaganymi zatwierdzeniami, od tworzenia dokumentów i kontroli wersji po interakcję ze stronami zainteresowanymi. W miarę opracowywania produktu, stawki i reguły zostają ustalane, a procesy udokumentowane.

Ostateczne informacje produktowe mogą być łatwo rozpowszechnione przez grupy czytelnicze w celu zapewnienia, że pracownicy wystawiający polisy i agenci/pośrednicy zostaną powiadomieni o szczegółach nowego produktu, aby pomóc w szybszym wprowadzeniu go na rynek.