Zarządzanie agencjami

Działalność towarzystw ubezpieczeniowych polega na pracy agentów i pośredników. Zarządzanie związkami z tymi ważnymi kanałami dystrybucyjnymi wymaga dużych nakładów pracy. Końcową fazą współpracy w zakresie tych związków są intensywne procesy obejmujące szereg zadań administracyjnych.

Początkowa faza może obejmować kontrakty, szkolenia, udzielanie licencji, ustalanie spotkań i inne czynności, z których wiele powtarzane jest co roku. Mając rozwiązanie OnBase do zarządzania ubezpieczeniami, organizacje kierują tymi procesami stosując narzędzia do automatycznego zarządzania procesami biznesowymi. Dzięki powiadomieniom i terminarzom ubezpieczyciele są zawsze poinformowani o wszelkich obowiązujących datach i cyklach wymagających prolongowania. Rozwiązanie OnBase do zarządzania ubezpieczeniami również automatycznie przeprowadza procesy dystrybucji informacji i integracji z portalami agencji. Poza tym, automatyczne przypisywanie zadań i tworzenie harmonogramów oferuje towarzystwom dodatkowe usprawnienia. Rozwiązanie OnBase do zarządzania ubezpieczeniami może również automatycznie przeprowadzać procesy dystrybucji informacji i integracji z portalami agencji.