Przyspieszenie procesów dla nowych klientów dzięki rozwiązaniu OnBase „Cash with App"

Podobnie do instytucji finansowych, towarzystwa ubezpieczeniowe przetwarzają bardzo duże ilości czeków. W przypadku większości nowych klientów wnioskowi musi towarzyszyć opłata. Rozwiązanie „Cash with App" przyspiesza ten proces biznesowy przez importowanie i automatyczne przesyłanie informacji o płatności do działu finansowego towarzystwa w celu zaksięgowania opłaty składki, wysyłając równocześnie wniosek klienta do ubezpieczycieli wystawiających polisę. Dysponując takim rozwiązaniem, towarzystwa ubezpieczeniowe skracają okres załatwiania wniosku nowego klienta o co najmniej trzy dni. Ponadto, opłaty są szybciej przetwarzane i deponowane.

OnBase zapewnia narzędzia do zarządzania sprawozdawczością niezbędne do kontroli i zarządzania sprawozdaniami i polisami. Dzięki połączeniu tego rozwiązania z systemem skanowania i importowania dokumentów oraz zarządzania przepływem pracy w OnBase, nawet zeskanowane czeki i wnioski mogą być przekazywane personelowi działu finansowego w celu wprowadzenia danych i przypisania im numerów polis. Przez partnerstwo z dostawcami płatności, dostępne są również zobrazowane dane płatności składek, aby zapewnić dokładniejsze i szybsze audyty.

Kluczowe korzyści

  • Integracja z istniejącymi systemami finansowymi
  • Wygładzenie procesów przetwarzania nowych polis
  • Umożliwienie zapisu zbadania sprawy stosując koperty pracy.
  • Tworzenie dokładniejszych informacji do celów audytów
  • Przechowywanie i zarządzanie sprawozdaniami, polisami i powiadomieniami
  • Przyspieszenie wpływu składek i procesów płatności