Zarządzanie procesami-wniosków nowych-klientów

Przetwarzanie nowych wniosków jest zasadniczą częścią działalności każdej firmy oferującej ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Zazwyczaj proces ten jest również związany z rutynowymi czasochłonnymi czynnościami ręcznymi. Automatyzacja procesów przez zastosowanie rozwiązania OnBase New Business Processing daje możliwości szybszego rozwijania biznesu. Kilka towarzystw ubezpieczeniowych zgłosiło zwiększenie wystawiania nowych polis o 12-15 procent od momentu wdrożenia zestawu rozwiązań OnBase.

Rozwiązanie OnBase do zarządzania ubezpieczeniami automatyzuje importowanie formularzy wniosków z punktu ich otrzymania, bez względu na format lub źródło pliku, ulepszając jakość i skracając czas przetwarzania nowych polis. System OnBase automatyzuje prośby o brakujące wymagane dokumenty (jak np. raporty wydziału ds. pojazdów motorowych, raporty kredytowe, raporty D&B itd.). Przez umożliwienie szybszego otrzymywania informacji, zwiększenia pozytywnego rachunku przepływów pieniężnych i lepsze zarządzanie umowami o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, ten zautomatyzowany proces pomaga działom finansowym i wystawiającym polisy uzyskiwać natychmiastowe rezultaty, podczas gdy niektóre firmy ubezpieczeniowe zredukowały ilość pracowników wymaganych do przetwarzania nowych wniosków o 87 procent, a okres przetwarzania wniosków z siedmiu dni do jednego dnia lub krócej.

Najważniejszym celem ubezpieczyciela jest generowanie korzystnego biznesu dla firmy. Kiedy ubezpieczyciele borykają się z trudnościami nie tylko w uzyskiwaniu niezbędnych informacji lecz także zapewnieniu, że analizują dokładne dane, trudne staje się osiągnięcie tego celu Analiza ubezpieczyciela musi być wnikliwa, podczas gdy decyzje muszą być podejmowane szybko. System OnBase daje pełny wgląd w dokumentację polisy lub roszczenia, a ponieważ jest zintegrowany z innymi rodzajami aplikacji biznesowych, ubezpieczyciele mają dostęp do informacji z jednego interfejsu.

OnBase radykalnie skraca okres procesów. Współbieżność i automatyzacja procesów biznesowych pozwala niektórym spośród naszych klientów oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe zwiększyć dzienne możliwości przetwarzania nowych wniosków o 280 procent. Ponadto, mając zautomatyzowany system monitorowania umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług i poziomów produkcji, zarządzający wystawianiem polis mogą bardziej efektywnie wykorzystać czas.

Co ważniejsze, system OnBase pomaga firmom ubezpieczeniowym utrzymywać kontrolę wewnętrzną w skomplikowanych środowiskach, dodatkowo obciążonych wysoką produkcją. Rozwiązanie OnBase New Business Processing pomaga w zarządzaniu czasem ubezpieczycieli, pozytywnie wpływając na zakres działalności firmy. Jednym z najlepszych przykładów jest firma ubezpieczeń majątkowych i osobowych, która wykazała 400-procentowy wzrost zakresu nowych ubezpieczeń w okresie zaledwie sześciu tygodni po wdrożeniu systemu OnBase, bez zwiększenia liczby pracowników.