Abby Hossein, dyrektorem technicznym w firmie Mercury Insurance

Sądzę, że jedną z największych korzyści, jaką udało nam się osiągnąć dzięki OnBase jest umiejętność porozumiewania się z klientami i szybkiego reagowania na ich potrzeby.

Demonstracja na żądanie: Poznaj obsługę OnBase